SUNDHED FOR SJÆL OG LEGEME

Mennesket er en meget kompliceret størrelse bestående af krop, sind og ånd, tanker, følelser og overbevisninger. At give en fyldestgørende beskrivelse af, hvad mennesket er, er nok ikke mulig. Krop, sind og ånd er ikke adskilte elementer, men en helhed, og som sådan vil du blive mødt på min klinik - som det hele menneske, du er. Jeg er overbevist om, at vi alle sammen er unikke mennesker, som hver især har noget værdifuldt at bidrage med, og samtidig er vi uløseligt forbundne, vi er en del af noget større. Jeg tilbyder på min klinik en række forskellige former for terapi, som tager udgangspunkt i forskellige delelementer, som alle har til formål at støtte dig på netop de områder, du har mest brug for det, støtte dig i at finde netop din vej i livet, finde ind til kernen af dig selv, hjælpe dig til at finde styrke, glæde og sundhed, samt en større harmoni og balance. Her følger en kort beskrivelse af de forskellige terapiformer, jeg tilbyder:

Zoneterapi:
Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på eller under fødderne. Hvis der er en ømhed i en reflekszone, kan det skyldes, at der er en del af kroppen, der ikke fungerer optimalt. Ved at behandle reflekszonerne med specielle trykkombinationer, kan man påvirke organerne til en bedre funktion og dermed genoprette kroppens balance.

Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand og for at forebygge behandling.

Jeg kan også tilbyde specielle former for zoneterapi, f.eks. spædbørnszoneterapi, behandling af sportsskader, rygbehandling m.m.

Healing:

Healing betyder at gøre hel, og som healer fungerer man som kanal for universets healende kræfter. Healing kan hjælpe dig til at få en bedre balance i krop og sjæl, kan hjælpe dig til at finde din indre ro, blive mere centreret, tænke klarere og give slip på uhensigtsmæssige tanker og følelser.

Theta Healing: er en speciel form for healing, udviklet af Vianna Stibal fra Idaho i for 15 år siden. Vianna havde en meget svær form for kræft. Hun havde af lægerne fået at vide, at der ikke var nogen mulighed for helbredelse. Det ville hun ikke affinde sig med. Hun udviklede denne specielle form for healing og helbredte sig selv i løbet af få minutter. Siden har hun undervist i metoden over det meste af verden. I 2003 blev teknikken bragt til Danmark.

Metoden går i sin enkelhed ud på at få hjernen til at svinge i Thetabølger. Når hjernen er i denne tilstand, som er en behagelig, dyb afslapning har man de bedste muligheder for helbredelse. Thetha Healing er eminent til at finde og ændre skjulte programmeringer, fjerne uhensigtsmæssige og begrænsende overbevisninger og downloade følelser så som glæde og kærlighed. Den kan også bruges til at fjerne frygt og fobier. ThetaHealing kan benyttes til såvel fysiske som psykiske ubalancer.

Clairvoyance:
Når man giver clairvoyant rådgivning, ved man aldrig på forhånd, hvad der skal ske. Ligesom ved healing fungerer man som kanal, der stiller sig til rådighed for de højere energier. Jeg vil i nogle tilfælde få kontakt til afdøde slægtninge, som har noget at sige, eller der kan komme andre budskaber igennem. Budskaber som kan give dig konkrete råd om hvordan, du skal takle en aktuel situation. Jeg kan også gå ind og se på de ubalancer og blokeringer, som befinder sig i din krop og din aura, og som hindrer dig i at leve dit liv fuldt ud. Clairvoyance kan være en god hjælp til at komme videre i en fastlåst situation, og for at se nye muligheder.

Psykoterapi:
Livet giver mange udfordringer store og små til os alle. Ofte klarer vi tingene selv, men til tider kan det være gavnligt at tale med en professionel terapeut, en som ikke er følelsesmæssigt involveret i dig og din situation, og som kan se på din situation med friske øjne. Intet problem er for stort, for lille eller for kompliceret at komme med. Har du brug for, at der bliver lyttet til dig med indsigt og forståelse, så kom trygt til mig. Jeg kan hjælpe dig til at se din situation i et andet lys og se nye muligheder. Har du viljen til at tingene skal lykkes for dig, så har jeg nogle brugbare redskaber.

Adoption/Bortadoption:
Det, som mit hjerte brænder allermest for, er at give råd, vejledning og terapi til alle, som på en eller anden måde er involveret i adoption, det være sig såvel nuværende som kommende adoptanter, adopterede og biologisk slægt. Også andre med beslægtede problemer er velkomne. Jeg er selv mor til et bortadopteret barn. Jeg har været igennem alle traumerne så som sorg, savn, flovhed, uvished og mindreværdsfølelse osv. Da jeg stod midt i det hele, ønskede jeg, at jeg kunne komme til en ekspert indenfor dette område, men det fandtes ikke dengang. Derfor besluttede jeg mig for selv at blive denne ekspert. Jeg er som en af de meget få mødre til et bortadopteret barn kommet stærk igennem. Jeg har sat mig grundigt ind i hvordan situationen ser ud fra alle tre parters synsvinkel, og jeg har et overskud at give af til mine medmennesker.

Telefonkonsultation.
Hvis du ikke har mulighed for at komme til mig, men alligevel ønsker råd og vejledning, er der også mulighed for telefonkonsultation. Ring eller mail til mig for nærmere aftale.


Aniellas terapeutiske Klinik

TERAPI
Zoneterapi
Healing
Clairvoyance
Psykoterapi-speciale adoption
/bortadoption

ANIELLA
Hvem er jeg
Kontakt

BOGEN
Præsentation
Anmeldelser
Salg af bogen
Blog

FOREDRAG
Bestilling af foredrag
Anmeldelser af foredrag